Translate bird names

Translate bird names into 9 other languages (latin, spanish, german, italian, french, danish, norwegian, swedish and dutch) with our popular translation tool.

Translate bird names
English name for the bird:

På Birdseek.com kan du översätta fågelnamn till nio andra språk (engelska, latin, spanska, tyska, italienska, franska, danska, norska och holländska).

SVENSKA – Översätt fågelnamn
Fågelns namn:

  • July 25th, 2008
  • Posted in