Kite1

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( February 20, 2009 )

White-tailed Kite ( Elanus leucurus )

Leave a Response