Tagged: Mountain View

stilt1

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( April 12, 2009 )

greater-yellowleg1

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( April 7, 2009 )

great-egret1

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( March 20, 2009 )

snowy-egret1

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( March 17, 2009 )

northern-mockingbird1

Mountain View in USA ( March 17, 2009 )

western-grebe1

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( March 12, 2009 )

Cooper's Hawk_IMG_8979 (2)

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( March 12, 2009 )

eared-grebe1

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( March 12, 2009 )

foster's-tern1

San Francisco Bay, Mountain View in USA ( March 12, 2009 )

anna´s-hummingbird1

Shoreline Lake, Mountain View in USA ( March 12, 2009 )